Đối với công việc

Đối với công việc:
1. Tin tưởng vào lãnh đạo, tuân thủ kỷ luật và các nguyên tắc của hệ thống.
2. Yêu nghề, nhiệt huyết, có tư duy và thái độ tích cực đối với công việc.
3. Chủ động, tận tâm, không né tránh trách nhiệm.
4. Trung thực, bản lĩnh, thắng không kiêu – bại không nản.
5. Luôn học hỏi, biết lắng nghe, biết chia sẻ để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng, tốc độ, hiệu quả công việc.
6. Sẵn sàng nhận các thử thách và nhiệm vụ được giao, dám dấn thân, đối mặt với khó khăn và làm đến cùng.
7. Luôn đặt ra những tiêu chuẩn, đòi hỏi cao đối với chất lượng, hiệu quả công việc và kiên quyết không thỏa hiệp với những trường hợp không đạt yêu cầu.
8. Lấy tư duy và tinh thần dịch vụ làm nền tảng cho mọi hoạt động, cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất cho đối tác, khách hàng, đồng nghiệp.
9. Làm việc có kế hoạch, sáng tạo, linh hoạt và luôn tìm kiếm các giải pháp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
10. Sẵn sàng nhận lỗi khi có sai sót, không đổ lỗi, không tìm viện các lý do để biện minh cho các việc chưa tốt, luôn cảm ơn người đã chỉ ra lỗi sai cho mình.
11. Có năng lực thay đổi để thích nghi với sự thay đổi mạnh mẽ của xã hội, của môi trường bên trong và bên ngoài.
12. Chung tay xây dựng và bảo vệ thương hiệu, uy tín của Thiên Đức, bảo mật thông tin và trung thành với sự nghiệp của Thiên Đức
13. Coi Thiên Đức là ngôi nhà thứ hai, nơi gắn bó và làm việc mỗi ngày