Đối với đồng nghiệp

Đối với đồng nghiệp:
1. Đoàn kết, hợp tác hết mình vì mục tiêu chung, nhiệm vụ chung.
2. Tôn trọng, thân thiện với đồng nghiệp nhưng không ngại đấu tranh chống lại các hành vi sai trái hoặc không phù hợp với văn hóa Công ty.
3. Sẵn sàng giúp đỡ và hết mình hỗ trợ đồng nghiệp khi gặp khó khăn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4. Sẵn sàng góp ý và nhận góp ý trên tinh thần xây dựng, chủ động chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức.
5. Chú trọng đào tạo và tạo cơ hội phát triển cho cấp dưới.