Đối với khách hàng

Đối với khách hàng:
1. Nhận thức sâu sắc rằng khách hàng chính là người mang lại lợi ích cho Thiên Đức và trả lương cho mình.
2. Luôn có thái độ thân thiện, đúng mực, tôn trọng và hết lòng hỗ trợ khách hàng.
3. Giữ chữ tín với khách hàng trong mọi lời nói và hành động.

4. Luôn lắng nghe để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, biết cân bằng lợi ích của khách hàng với lợi ích của Thiên Đức
5. Không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để hài lòng khách hàng.
6. Nắm bắt xu thế và chủ động tạo ra các dịch vụ mang tính dẫn dắt thị trường, để đem lại cho khách hàng những giá trị vượt trội.