Văn Hóa Thiên Đức

VĂN HÓA LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI THIÊN ĐỨC

Thiên Đức là nơi hội tụ những con người ưu tú, người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.
Mỗi thành viên của Thiên Đức luôn chủ động, nỗ lực học hỏi và phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa làm việc để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Đối với công việc

Đối với đồng nghiệp

Đối với khách hàng

Đối với đối tác và đối thủ cạnh tranh

TIÊU CHUẨN VỀ TÁC PHONG VÀ GIAO TIẾP