Thiên Đức tháng 10 tuyển nhân sự ban truyền thông

STT

Chức vụ

Lương cơ bản

Ngày trả lương

 

– Trả lương qua Ngân hàng vào ngày mùng 10 – tháng sau.

– Trong trường hợp nhân viên có lý do đặc biệt muốn tạm ứng lương phải xin ý kiến Ban GĐ.

Thử việc 01 tháng

Chính thức

1

Nhân viên Marketing

80% lương chính thức

10.000.000đ

2

Nhân viên SEO Web

80% lương chính thức

7.000.000đ

3

Nhân viên viết Content

80% lương chính thức

6.000.000đ

 

Cơ chế thưởng:

Nhân viên SEO Web: Với từ khóa lên TOP 1-5 mức thưởng là 200.000 đ/1 từ khóa (Giới hạn mỗi lần thưởng không quá 20 từ). Từ khóa từ 5-10 mức thưởng 50.000 đ/1 từ khóa (Giới hạn mỗi lần thưởng không quá 20 từ). Tất cả chỉ thưởng 1 lần duy nhất khi từ khóa lên TOP theo yêu cầu.

Nhân viên Content: Thưởng 50.000 đ/1 bài viết nếu lượt visit trên 1000 visit/tháng. Giới hạn mỗi lần thưởng không quá 20 lần. Chỉ thưởng một lần duy nhất.

Nhân viên Marketing: Thưởng từ 2.000.000 đến 5.000.000 đ với mỗi khách chốt giao dịch thành công.